SISTEM ZA UPRAVLJANJE

PROIZVODNJE

Naj stopi vaše podjetje v korak s časom in prične z implementacijo industrije 4.0.

INDUSTRIJA

4.0

Industrija 4.0 oz. četrta industrijska revolucija je izraz za trenutni trend avtomatizacije in prenosa podatkov v proizvodnih procesih. Nastala je zaradi potreb po večji učinkovitosti, lažjim pregledom nad stroški, logitstiko, itd.

V podjetju Independent d.o.o. smo razvili celovito rešitev za pametne tovarne na področju spremljanja proizvodnje, ki vključuje optimizacijo kompleksnih proizvodnih procesov, preobrazbo proizvodnje in vzpostavitev oddaljenega dostopa z nadzorom.

Spodbude za digitalno transformacijo MSP - P4D 2021

S pomočjo strokovnjakov na področju javnih razpisov pomagamo pri pridobivanju sredstev – sprememba poslovanja in organizacije, procesov in modelov ter spodbuditi razvoj kompetenc in miselnosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih prek digitalizacije in digitalne transformacije – P4D 2021. Možnost sofinanciranja od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR (upravičeni stroški znašajo vsaj 50.000,00 EUR). Več informacij najdete na spletnih straneh SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA.

Funkcionalnost

Sistem za upravljanje proizvodnje (MES – Manufacturing Execution System) zajema 9 večjih področij spremljanja proizvodnje. Rešitev je v celoti povezana z zalednim informacijskim sistemom BiroSQL: plače, kadrovska evidenca, komerciala, nabava, skladiščno (WMS) in materialno poslovanje, vhodna pošta, itd.

Razpis proizvodnje

Začetek fizičnega delovnega procesa. Predstavlja zbir vseh aktivnosti, ki se dogajajo v proizvodnem procesu.

Tehnologija

Glavna naloga tehnologije je izkoriščanje delovnih sredstev z uporabo znanstvenega in drugega organizacijskega znanja.

Terminiranje

Planiranje potreb materiala, delavcev, strojev in orodja, da bodo ob pravem času na voljo ob optimalni izkoriščenosti procesa.

Kooperacija

Naročanje posameznih opravil v proizvodnjem procesu zunanjim izvajalcem.

Porabljen čas

Analitičen pregled vseh aktivnosti v proizvodnji za opravilo glede na željeni parameter.

Prisotnost na delu

Pregled zaposlenih na delovnem mestu in vpogled v trenutne aktivnosti za zaposlenega.

Obračun proizvodnje

Predkalulacije, pokalkulacije, obračun proizvodnje po metodi ..
Ostalo...

Monitoring

Spremljanje razpisane proizvodnje poteka po metodi evidentiranja opravljenih operacij.

Mobilni terminali

Evidentiranje pričetka in konca posameznih opravil z uporabo industrijskih mobilnih naprav.

Dodelave po naročilu

Ker se zavedamo, da aplikativna rešitev, ki bi v celoti zadovoljevala potrebe proizvodnega podjetja ne obstaja programsko opremo prilagodimo glede na potrebe in želje naročnika (tailor made).

Povezljivost z vašimi stroji

V primeru, da vaša oprema in okolje omogočata lahko programsko opremo povežemo z vašo proizvodno opremo.

Industrijski mobilni terminali

  • Evidentiranja pričetka in konca opravil, pregled odprtih opravil v proizvodnji.
  • Nadzor nad odprtimi, zaključenimi in opravili v teku od koderkoli.
  • Branje črtnih ali QR kod proizvodnih nalogov.
  • Možnost evidentiranja časov z NFC tehnologijo.
  • Terminal je sinhorniziran z osnovno rešitvijo

Ste pripravljeni narediti korak naprej?

Kontaktirajte nas

Smo podjetje z več kot 25 letnimi izkušnjami na področju uvajanja informacijskih sistemov pri naorčnikih. Jedro našega razvoja so aplikacijske rešitve po meri uporabnika.
02 22 81 562

Telefon

Podjetje Independent d.o.o.. Cesta v Rošpoh 59, 2351 Kamnica ID za DDV: SI34235272 Več o nas na: independent.si

prodaja@independent.si

Elektronska pošta

Predstavitev rešitve

Vabimo Vas na brezplačno predstavitev rešitve. Pokličite nas, ne bo Vam žal.
Independent d.o.o.
Pomakni se na vrh