SISTEM ZA UPRAVLJANJE

PROIZVODNJE

PROIZVODNJE

Program za vodenje proizvodnje.
Naj stopi vaše podjetje v korak s časom in prične z implementacijo industrije 4.0. 

INDUSTRIJA

4.0

Industrija 4.0 oz. četrta industrijska revolucija je izraz za trenutni trend avtomatizacije in prenosa podatkov v proizvodnih procesih. Nastala je zaradi potreb po večji učinkovitosti, lažjim pregledom nad stroški, logitstiko, itd.

V podjetju Independent d.o.o. smo razvili celovito rešitev za pametne tovarne na področju spremljanja proizvodnje, ki vključuje optimizacijo kompleksnih proizvodnih procesov, preobrazbo proizvodnje in vzpostavitev oddaljenega dostopa z nadzorom.

Spodbude za digitalno transformacijo - proizvodnja - industrija 4.0

S pomočjo strokovnjakov na področju javnih razpisov pomagamo pri pridobivanju sredstev – sprememba poslovanja in organizacije, procesov in modelov ter spodbuditi razvoj kompetenc in miselnosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih prek digitalizacije in digitalne transformacije – P4D 2021. Možnost sofinanciranja od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR (upravičeni stroški znašajo vsaj 50.000,00 EUR). Več informacij najdete na spletnih straneh SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA.

Program za vodenje proizvodnje
CENTRALIZIRAJTE KOMUNIKACIJO S KUPCI IN DOBAVITELJI - proizvodnja

NOVO: DOBAVITELJSKI PORTAL "OUT"

Spletni portal OUT je spletna aplikacija, namenjena izvajanju ekonomskih aktivnosti na spletu z uporabo najsodobnejših spletnih tehnologij. Omogoča oddajo in prejem komercialnih dokumentov (npr. povpraševanja, ponudbe, računi, dobavnice, itd.), pripenjanje raznih dokumentacij in komunikacijo med pošiljateljem in prejemnikom dokumenta.

Program za vodenje proizvodnje

Sistem za upravljanje proizvodnje (MES – Manufacturing Execution System) zajema 9 večjih področij spremljanja proizvodnje. Rešitev za spremljanje proizvodnje je v celoti povezana z zalednim informacijskim sistemom BiroSQL: plače, kadrovska evidenca, komerciala, nabava, skladiščno (WMS) in materialno poslovanje, vhodna pošta, itd.

Razpis proizvodnje

Začetek fizičnega delovnega procesa. Predstavlja zbir vseh aktivnosti, ki se dogajajo v proizvodnem procesu.

Tehnologija

Glavna naloga tehnologije je izkoriščanje delovnih sredstev z uporabo znanstvenega in drugega org. znanja.

Terminiranje

Planiranje potreb materiala, delavcev, strojev in orodja, da bodo ob pravem času na voljo ob optimalni izkoriščenosti procesa.

Kooperacija

Naročanje posameznih opravil v proizvodnjem procesu zunanjim izvajalcem.

Porabljen čas

Analitičen pregled aktivnosti v proizvodnji za opravilo glede na željeni parameter.

Prisotnost na delu

Pregled zaposlenih na delovnem mestu in vpogled v trenutne aktivnosti za zaposlenega.

Obračun proizvodnje

Predkalulacije, pokalkulacije, obračun proizvodnje.
Ostalo...

Monitoring

Spremljanje proizvodnje poteka po metodi evidentiranja opravljenih operacij.

Mobilni terminali

Evidentiranje pričetka in konca posameznih opravil z uporabo industrijskih mobilnih naprav.

Dodelave po naročilu

Ker se zavedamo, da aplikativna rešitev, ki bi v celoti zadovoljevala potrebe proizvodnega podjetja ne obstaja programsko opremo prilagodimo glede na potrebe in želje naročnika (tailor made).

Povezljivost z vašimi stroji

V primeru, da vaša oprema in okolje omogočata lahko programsko opremo povežemo z vašo proizvodno opremo.

Mobilna aplikacija za vodenje proizvodnje

Industrijski mobilni terminali

  • Evidentiranja pričetka in konca opravil, pregled odprtih opravil v proizvodnji.
  • Nadzor nad odprtimi, zaključenimi in opravili v teku od koderkoli.
  • Branje črtnih ali QR kod proizvodnih nalogov.
  • Možnost evidentiranja časov z NFC tehnologijo.
  • Terminal je sinhorniziran z osnovno rešitvijo.
  • Povezan s programsko rešitvijo za spremljanje proizvodnje.

Povezljivost programa za vodenje proizvodnje

Programska rešitev za spremljanje proizvodnje je v celoti povezana z ERP sistemom podjetja Independent d.o.o.

Kadrovska evidenca

Vpis zaposlenih v sistem za namene evidentiranja opravil na podlagi vnosa delavca v kadrovsko evidenco.

Naročanje

Samodejno kreiranje povpraševanj, naročil in naročil kooperantom na podlagi plana materiala na delovnem nalogu.

Skladišče

Prejem materiala - izračun porabljenih / še potrebnih količin za DN, izdaja blaga za DN preko mobilne aplikacije xLager.

Mobilni terminali

Sinhronizacija z mobilnimi terminali, ki so namenjeni evidentiranju posameznih opravil v okviru delovnega naloga.

Odprema

Kreiranje dobavnice za pozicije delovnega naloga. Možnost delne odpreme. Izdelava računa na podlagi dobavnice.

Obračun proizvodnje

Obračun proizvodnje na podlagi izbranega načina obračuna proizvodnje. Samodejna izdelava temeljnic v programu GK.

Ste pripravljeni narediti korak naprej in digitalizirati proizdone procese za spremljanje proizvodnje?

Kontaktirajte nas

Smo podjetje z več kot 25 letnimi izkušnjami na področju uvajanja informacijskih sistemov pri naorčnikih. Jedro našega razvoja so aplikacijske rešitve po meri uporabnika.

Podjetje Independent d.o.o.
Cesta v Rošpoh 59, 2351 Kamnica
ID za DDV: SI34235272
Več o nas na: independent.si

[email protected]

Elektronska pošta

Predstavitev rešitve za vodenje proizvodnje

Vabimo Vas na brezplačno predstavitev rešitve. Pokličite nas, ne bo Vam žal.
Independent d.o.o.
Pomakni se na vrh