INDUSTRIJA

4.0

Naj stopi vaše podjetje v korak s časom in prične z implementacijo industrije 4.0.

INDUSTRIJA

4.0

Industrija 4.0 oz. četrta industrijska revolucija je izraz za trenutni trend avtomatizacije in prenosa podatkov v proizvodnih procesih. Nastala je zaradi potreb po večji učinkovitosti, lažjim pregledom nad stroški, logitstiko, itd.

V podjetju Independent d.o.o. smo razvili celovito rešitev za pametne tovarne na področju spremljanja proizvodnje, ki vključuje optimizacijo kompleksnih proizvodnih procesov, preobrazbo proizvodnje in vzpostavitev oddaljenega dostopa z nadzorom.

Funkcionalnost

Celovita informacijska rešitev zajema 9 večjih področij spremljanja proizvodnje. Rešitev je v celoti povezana z zalednim informacijskim sistemom BiroSQL: plače, kadrovska evidenca, komerciala, nabava, skladiščno in materialno poslovanje, vhodna pošta, itd.

Razpis proizvodnje

Začetek fizičnega delovnega procesa. Predstavlja zbir vseh aktivnosti, ki se dogajajo v proizvodnem procesu.

Tehnologija

Glavna naloga tehnologije je izkoriščanje delovnih sredstev z uporabo znanstvenega in drugega organizacijskega znanja.

Planiranje

Na podlagi potreb materiala, sklopov ali polizdelkov se ob upoštevanju trenutnih zalog izvede avtomatsko naročanje.

Kooperacija

Naročanje posameznih opravil v proizvodnjem procesu zunanjim izvajalcem.

Porabljen čas

Analitičen pregled vseh aktivnosti v proizvodnji za opravilo glede na željeni parameter.

Prisotnost na delu

Pregled zaposlenih na delovnem mestu in vpogled v trenutne aktivnosti za zaposlenega.

Obračun proizvodnje

Predkalulacije, pokalkulacije, obračun proizvodnje po metodi ..
Ostalo...

Monitoring

Spremljanje razpisane proizvodnje poteka po metodi evidentiranja opravljenih operacij.

Mobilni terminali

Evidentiranje pričetka in konca posameznih opravil z uporabo industrijskih mobilnih naprav.

Dodelave po naročilu

Ker se zavedamo, da aplikativna rešitev, ki bi v celoti zadovoljevala potrebe proizvodnega podjetja ne obstaja programsko opremo prilagodimo glede na potrebe in želje naročnika (tailor made).

Industrijski mobilni terminali

  • Evidentiranja pričetka in konca opravil, pregled odprtih opravil v proizvodnji.
  • Nadzor nad odprtimi, zaključenimi in opravili v teku od koderkoli.
  • Branje črtnih ali QR kod proizvodnih nalogov.
  • Možnost evidentiranja časov z NFC tehnologijo.
  • Terminal je sinhorniziran z osnovno rešitvijo

Ste pripravljeni narediti korak naprej?

Kontaktirajte nas

Smo podjetje z več kot 25 letnimi izkušnjami na področju uvajanja informacijskih sistemov pri naorčnikih. Jedro našega razvoja so aplikacijske rešitve po meri uporabnika.
02 22 81 562

Telefon

Podjetje Independent d.o.o.. Cesta v Rošpoh 59, 2351 Kamnica ID za DDV: SI34235272 Več o nas na: independent.si

prodaja@independent.si

Elektronska pošta

Predstavitev rešitve

Vabimo Vas na brezplačno predstavitev rešitve. Pokličite nas, ne bo Vam žal.
Independent d.o.o.
Pomakni se na vrh